Sinds vorig jaar vragen wij aan relaties die te maken hebben gehad met een schade om een evaluatieformulier in te vullen. Een groot deel van deze relaties heeft dit formulier ingestuurd. Met veel trots presenteren wij u de resultaten die hieruit tot stand zijn gekomen.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de vragen die wij aan u hebben gesteld, met natuurlijk de vlijende resultaten.

Enquête resultaten VieCon

Zoals u ziet zijn de resultaten erg hoog uitgekomen, wat voor ons veel betekent, maar natuurlijk ook voor u. Wij zullen op deze weg onze schadeafhandeling verder vervolgen en waar nodig verbeterpunten aanbrengen. Ook uw inbreng is daarbij van belang en van harte welkom. Wij zullen u in de toekomst, wanneer u onverhoopt te maken krijgt met een schade, vragen om het evaluatieformulier kritisch in te vullen.

Tot slot willen wij de relaties die dit evaluatieformulier hebben ingevuld, hartelijk bedanken.

Artsen Autoverzekering

Autoverzekering voor artsen

De Artsen Autoverzekering van VieCon biedt u een hoogwaardige dekking voor een uiterst scherpe prijs! Bereken nu uw premie!

Lees meer...

Hypotheek voor artsen

Artsen hypotheek

VieCon kan u de juiste hypotheek aanbieden tegen de laagste rente (vanaf 2,5%). Speciaal voor artsen.

Lees meer...