Aanvraagformulier Artsen Praktijkpakket

Vult u onderstaand aanvraagformulier s.v.p. zo nauwkeurig mogelijk in.

Algemeen
 1. Soort aanvraag


  Ongeldige invoer
 2. Ingangsdatum
  Ongeldige invoer
  dd-mm-jjjj
 3. Polisnummer
  Ongeldige invoer
Gegevens verzekeringnemer
 1. Naam praktijk
  Ongeldige invoer
 2.  
  Ongeldige invoer
 3. Naam en voorletters*
  Ongeldige invoer
 4. Adres
  Ongeldige invoer
 5. Postcode
  Ongeldige invoer
 6. Woonplaats
  Ongeldige invoer
 7. Telefoon privé
  Ongeldige invoer
 8. Telefoon zakelijk
  Ongeldige invoer
 9. Mobiel
  Ongeldige invoer
 10. E-mail adres*
  Ongeldige invoer
 11. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
  dd-mm-jjjj
 12. Nationaliteit
  Ongeldige invoer
 13. BSN (Sofi-nr)
  Ongeldige invoer
 14. Burgerlijke staat
  Ongeldige invoer
 15. Beroep
  Ongeldige invoer
 16. Dienstverband 
  Ongeldige invoer
Gegevens partner/echtgenoot
 1.  
  Ongeldige invoer
 2. Naam en voorletters
  Ongeldige invoer
 3. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
  dd-mm-jjjj
 4. Nationaliteit
  Ongeldige invoer
 5. BSN
  Ongeldige invoer
 6. Beroep
  Ongeldige invoer
 7. Dienstverband
  Ongeldige invoer
Premiebetaling
 1. U kunt kiezen uit de volgende betalingstermijnen (voor het gehele pakket):
 2. Betalingsfrequentie
  Ongeldige invoer
 3. Wijze van betaling
  Ongeldige invoer
 4. Rekeningnummer
  Ongeldige invoer
  Giro of bank
 5. ** Met het selecteren van deze betalingsmogelijkheid en het invullen en versturen van dit aanvraagformulier machtigt u ASR Schadeverzekeringen om tot wederopzegging de premie van het door u ingevulde rekeningnummer af te schrijven.
Brandverzekering
 1.  
  Ongeldige invoer
Bijzonderheden
 1. Bijzonderheden m.b.t. brandverzekering
  Ongeldige invoer
Aansprakelijkheidsverzekering beroep
 1.  
  Ongeldige invoer
Rechtsbijstandsverzekering beroep, inclusief gezinsdekking
 1. Ongeldige invoer
Slotvragen
 1. Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering de afgelopen acht jaar schade geleden door gebeurtenissen zoals die door deze verzekering worden gedekt?
  Ongeldige invoer
 2. Werd u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of bijzondere voorwaarden gesteld?
  Ongeldige invoer
 3. Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering feiten te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?
  Ongeldige invoer
 4. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? (Bijvoorbeeld in verband met bedrog, oplichting of een misdrijf)
  Ongeldige invoer
 5. Heeft u eerder schade(n) geclaimd op verzekeringen als thans aangevraagd?
  Ongeldige invoer
 6.  
 7. Toelichting bijzonderheden
  Ongeldige invoer
Akkoordverklaring
 1. Ongeldige invoer
 1. Herhaal code
  Herhaal code
  Ongeldige invoer